O Nas

Serwis "House of Talents" prowadzony jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE, www.fundacja.edu.pl).

Misja Fundacji

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych jest niezależną instytucją prowadzącą działalność na rzecz wyższej edukacji ekonomicznej i menedżerskiej w Polsce, powołaną przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Działalność Fundacji ma służyć doskonaleniu jakości kształcenia tej edukacji w polskich szkołach wyższych, propagowaniu i wspieraniu jej najlepszych wzorców. Dzięki temu Fundacja przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji kadr dla polskiej gospodarki oraz do podnoszenia jakości wykształcenia całego społeczeństwa. Fundacja w swych działaniach kieruje się wyłącznie dobrem szkół wyższych oraz pożytkiem społecznym.

Cele Fundacji

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w swej działalności realizować będzie następujące cele:

Główne obszary działalności Fundacji to:fpake
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”
Ministerstwo Edukacji Narodowej