Kontakt


Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
Gmach Główny SGH lokal 150

tel./fax (022) 646 61 42
tel. (022) 564 97 23

biuro@fundacja.edu.pl
www.fundacja.edu.pl

Nr KRS: 0000005496
Nr konta Fundacji: 80 1240 1112 1111 0000 0165 9889fpake
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”
Ministerstwo Edukacji Narodowej